Vil du blive bedre til dansk – og øge dine muligheder for job?

0
431

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle links er derfor betalte links.

I Danmark har vi en række tilbud til udlændinge, som har behov for at blive bedre til dansk, for at komme videre og have et godt liv her i Danmark. På det danske arbejdsmarked er det meget ofte et krav, at man kan tale dansk. Der findes ikke mange jobs, hvor man helt kan undgå at kommunikere på dansk. Ligeledes vil det være en stor hjælp for dig i det daglige at kunne begå dig på dansk i det offentlige rum.

For dig, der kan lidt dansk i forvejen
Du kan lidt dansk, men har svært ved at nå i mål med dine drømme. Måske vil du forbedre dine muligheder for at tage en uddannelse? Eller du vil have nogle færdigheder, du kan bruge på jobbet eller i samfundet i øvrigt?

Gratis forberedende voksenundervisning (FVU) tilbydes voksne, som allerede kan noget dansk og ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne. IA Sprog er en privat sprogskole med mere end 30 års erfaring med danskkurser på alle niveauer. Du kan tilmelde dig et gratis FVU-forløb på hjemmesiden. IA Sprog screener dig indledningsvist for at sikre, at FVU er det rette tilbud for dig.

FVU-start – dit trinbræt til mere uddannelse

Voksne udlændinge med dansk som andetsprog kan forberede sig til FVU-undervisningen med kurset FVU-start.FVU-start er for dig, som gerne vil blive endnu bedre til at tale og forstå mundtligt dansk, så du kan få mere ud af FVU-undervisningen og komme videre med dit liv i Danmark.

Kurset varer 8-10 uger med undervisning to gange om ugen. På kurset får du talt og hørt en masse dansk, og du får med sikkerhed udviklet dit mundtlige sprog og udvidet dit ordforråd.Når du har afsluttet FVU-start, kan du fortsætte videre på kurset FVU-læsning, FVU-matematik eller andre arbejdsmarkedskurser

For dig, der ikke kan tale dansk
Du kan ikke dansk, men du vil gerne lære sproget, så du kan leve, bo og arbejde i Danmark. I så fald er det en rigtig god idé at deltage på et danskkursus, som kan opkvalificere dit danske sprog. Indtil august 2018 kunne udlændinge i Danmark deltage i danskkurser, som blev betalt af kommunen. I dag koster det penge at lære dansk, med mindre man er flygtning eller familiesammenført.

 

Undersøg hvad du får for pengene på et danskkursus
Efter brugerbetalingens indførelse er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, hvad man får for sine penge hos de forskellige sprogskoler. Hos IA Sprog er der i prisen inkluderet: lærebog, digitale ordbøger samt adgang til den digitale læringsplatform med flere end 100 videoer og interaktive øvelser. Hos IA Sprog vil du opleve en fin sammenhæng mellem undervisningsmetoden i klassen og undervisningsmaterialerne, da det er IA Sprogs egne lærere, der har skabt bøgerne.

 

 

IA Sprog visiterer alle kursister, før de starter på et kursus. Dette er for at sikre, at holdene er tilpas homogene samt, at alle kursister får et godt udbytte af deres kursus.