Freelance eller fastansat?

0
1896

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle links er derfor betalte links.

Som virksomhedsejer er der flere gode måder at anskaffe arbejdskraft på. Faktisk har der næppe været en tid, hvor ejere og ledere har haft et så kvalificeret udsnit af gode kandidater til rådighed – både i kraft af fastansættelser og freelance-hjælp. Men hvad er fordelene hvad de enkelte valg – og er der altid tale om enten eller?

Vælg fuldtidsansættelser til…

En fuldtidsansættelse giver bedst mening, når du søger en permanent ansat, der skal varetage en langvarig opgave eller skal løse faste, gentagende opgaver i virksomheden.

Der indgås naturligvis en længere kontrakt, og du har som virksomhed selv en del af ansvaret for at oplære den nyansatte – da du ikke (som ved freelanceren) køber dig til specifik viden fra start. I stedet får mange en person ind, som de kan forme til dagligdagen i organisationen.

Mange virksomheder får fuldtidsansatte ind, når det er mange forskellige opgaver, der skal løses i team eller individuelt, og når der er behov for bred oplæring.

Mange taler imod fuldtidsansættelser ved at påpege længere oplæringsperioder som en ulempe. Faktum er dog, at onboarding af nye medarbejdere giver mulighed for at træne de nye ansatte til lige nøjagtigt de metoder, virksomheden benytter, så den nyansatte glider godt ind i sin nye rolle.

Vælg freelancer til…

Et samarbejde med en freelancer giver bedst mening, når du har en afgrænset opgave, der skal løses inden for en bestemt tidsfrist. Det nikker man særligt genkendende til hos f.eks. TalXperten, en moderne revisor i Århus, som virksomheder hyrer til regnskabshjælp. Netop regnskab er et eksempel på en opgave, hvor en virksomhed søger en fagperson med specifik viden og kunnen, og hyrer inden for en afgrænset periode.

Her har en uddannet revisor nogle kompetencer, som måske ikke allerede findes internt. Af samme årsag kan en freelancer også tage sig en højere løn sammenlignet med en fastansat, men dette opvejes typisk af, at virksomheden ikke har rekrutteringsudgifter eller skal betale ferie med løn, barsel etc.

En freelance-hjælp er naturligvis ikke kun i forhold til regnskab, men kan være mange ting. F.eks. en specialist i marketing, en fotograf, grafisk designer og meget mere.

I mange tilfælde kan gode forhold mellem arbejdsplads og freelancer desuden føre til et længere samarbejde som f.eks. en konsulentaftale, der er til glæde for begge parter.