Sådan håndterer i store projekter i virksomheden

0
439
Tre personer siddende ved en projekttegning

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle links er derfor betalte links.

I alle virksomheder og organisationer findes der flere forskellige slags arbejdsopgaver. Man kan dog overordnet dele dem op i tre typer: driftsopgaver, projektopgaver og ad-hoc opgaver. Driftsopgaver er standardiserede og det er de opgaver som virksomheden primært er ekspert i at udføre. Ad-hoc opgaver er mindre en gangs opgaver med lav risiko som oftest udføres af få medarbejdere. Projektopgaver som denne artikel primært beskæftiger sig med er dog anderledes. Projektopgaver er ofte store opgaver med stor risiko. Projekterne er ikke standardiserede, og derfor skal der samles en ny projektgruppe til hvert projekt. Projekter kan sammenlignes med en lille midlertidig organisation som skal opbygges fra grunden, og det kan derfor være svært.

Saml en god projektgruppe

Først og fremmest skal der samles en god projektgruppe. Den skal bestå af det antal af medarbejdere som passer projektets omfang, og de skal komme fra de afdelinger som giver dem de rette ekspertiser. Projektgruppen udpeges ofte af projektlederen. Dette kan dog være en udfordring, da han eller hun ofte må sætte sin lid til afdelingsledernes vurdering. Det er nemlig sjældent, at projektlederen kender alle projektgruppens medlemmer i forvejen.

Hav en realistisk plan klar

Som nævnt herover er projekter defineret ved deres høje usikkerhed. Det er nemlig aldrig til at forudsige de præcise omkostninger, den præcise tid og de præcise ressourcer. Alt dette afhænger nemlig utroligt meget af omverdenen. Derfor bør man have en realistisk plan klar som tager højde for alle tænkelige scenarier. Især store byggeprojekter fra byggeverdenen er kendt for ofte at gå langt over deadlines og budgetter.

Benyt projektstyringsværktøj

Større projekter kan være utroligt svære at overskue, da der er så mange processer i gang på samme tid som afhænger af hinanden. Selvom projektlederen er uddannet til at kunne håndtere et sådant projekt, så giver det et meget bedre overblik med hjælp fra forskellige virkemidler. Find fx hjælp til tidsregistrering i projektet her.